Inschrijving en opnamebeleid

 

Indien ouders interesse hebben in één van onze kinderdagverblijven nemen ze telefonisch contact op met het bureel.

 

Indien er plaats is voor de gevraagde periode kunnen ze een bezoek plannen. Tijdens dit bezoek krijgen de ouders een volledige rondleiding en wordt ook het huishoudelijk reglement overlopen.

 

De ouders krijgen dan nog 4 weken de tijd. Op dit ogenblik hebben zij een optie op hun plaats. Voor deze 4 weken verstreken zijn dienen zij wel een definitieve beslissing te nemen. Indien ze dit niet kunnen zijn wij niet meer gegarandeerd om de plaats te behouden.

 

Na de beslissing wordt er een contract gemaakt, dit dienen zij binnen 14 dagen gehandtekend terug te sturen. Op dit ogenblik vragen wij ook 1 maandbedrag als voorschot.  Indien het kindje niet naar de opvang komt dan wordt dit maandbedrag ook niet terugbetaald.  Het bedrag van het maandbedrag hangt af van de dagen dat de ouders ingeschreven zijn. De eerste volledige maand dat het kindje aanwezig is in de opvang hoeven de ouders dus niet te betalen. De instapmaand zal apart worden verrekend.

 

Bij de geboorte van het kindje vragen wij om een mailtje te sturen met de melding dat uw kleine spruit is geboren. Op dit ogenblik maken wij een waarborgfactuur van 250euro. Deze waarborg wordt op een aparte rekening gezet en de laatste maand dat uw kindje aanwezig is in de opvang verrekend. Hierop worden geen intresten terugbetaald.

 

Indien u openstaande fakturen hebt zal deze waarborg hiervan worden afgetrokken.

 

De opnamedatum en de individuele dag- en uurregeling worden vastgelegd, deze zijn bindend voor de ouders én het kinderdagverblijf.

 

Als ouder kan u de instapdatum met max. 4 weken verlaten. Indien u hiervan wil afwijken kan dit enkel met toestemming van de hoofdverantwoordelijke of één van de coördinatoren. Bij een afwijking zal er steeds een plaatsbehoud worden aangerekend. Meer hierover later in dit reglement.

 

Indien uw kindje afwezig is wegens ziekte of andere reden dient u tijdig het kinderdagverblijf te verwittigen namelijk voor 9u ‘smorgens. Indien u dit niet doet vragen wij een vergoeding van 15euro, dit om de voedingskosten te dekken.

 

Onder onwettige afwezigheid wordt verstaan: elke afwezigheid die niet voor 9 u verwittigd wordt. U mag verwittigen per sms aan de verantwoordelijke, per email aan de coördinator of telefonisch.

 

 

Facturatie

De ouderbijdrage wordt berekend aan de hand van het aantal dagen per week dat uw kindje aanwezig zal zijn.  

Wij hanteren ook drie systemen in ons prijsbeleid.

 

Gewone systeem 

Dit is het systeem waarin uw kindje continue in hetzelfde systeem aanwezig is.

 

Flexibel opvangsysteem           

Dit is een systeem bedoeld voor mensen die in een wisselend systeem moeten werken. Hierin geven de ouders een maand vooraf hun dagen door voor de maand nadien.

 

Onderwijssysteem 

Dit is voor mensen die in het onderwijs staan, deze regeling is berekend op de schoolvakanties. Deze worden dan afgetrokken zodanig dat, u indien u wenst, uw kindje kan thuishouden in de schoolvakanties. Onze kindjes van het onderwijs zijn welkom tijdens de schoolvakanties. Sommige ouders doen dit om toch een beetje een continuïteit te bewaren. Zij dienen deze dagen wel extra te betalen.

 

Er worden verminderingen toegekend aan gezinnen met meerdere kinderen in de opvang en meerlingen. Deze kinderen dienen wel tegelijkertijd aanwezig te zijn in de opvang.

Omdat de kinderopvang prijs afhankelijk is van de streek hebben wij voor onze filialen verschillende prijszettings.

 

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!