Elk kindje wordt door ons geobserveerd.

 

Dit wordt allemaal samengebundeld in een persoonlijke observatiemap. Deze map noemt men een ZIKO-VO observatie. Ziko-Vo is een kindvolgsysteem voor baby’s en peuters met betrekking tot de ontwikkeling.

 

Ook wordt via dit systeem de betrokkenheid en het welbevinden van onze kindjes bekeken, zodanig dat we hier kunnen aan werken met onze groep. 

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!